Search Aurora's site

Search Aurora's site

data recovery for students

Data Recovery Prisexempel - Studenter & PrivatpersonerKlicka här för företags prislista!

Ring oss om du har några frågor
+46-8-792 22 50

Ring oss om du har några frågor
+46-8-792 22 50
WWW
Kategori A:  Mänskligt fel med en fungerande hårddisk
938 - 3700 kr
Mer information

A1
Har du raderat bilder eller filer av misstag?
Kostnaden ligger mellan: 938 - 1950 kr

A2
Har du formaterat hårddisken av misstag?
Kostnaden ligger mellan: 1950 - 3700 kr


WWW
Kategori B:  Hårddiskkrasch. (2 TB eller mindre)
3700 - 7900 kr
Mer information

B1
Rekonstruktion av överskriven data.
Kostnaden ligger mellan: 3700 - 5000 kr.

B2
Läshuvudbyte eller rengöring och polering av mediayta till följd av en riktig hårddiskkrasch.
Kostnaden ligger mellan: 5000 - 7900 kr


WWW
Kategori C:  Allvarlig hårddiskkrasch upp till 2TB
7900 - 9900 kr

Mer information

C1
Hårddiskar som kräver motorutbyte eller återställning från en krypterad hårddisk. Hårddiskar upp till 2 TB med allvarliga skador.
Kostnaden ligger mellan: 7900 - 9900 kronor.


WWW
Kategori C+:  Tilläggsavgift för hårddiskar som överstiger 2,5 TB
Vänligen ring oss
+46-8-792 22 50WWW
Kategori D1:  RAID, mindre hårddiskar med logiska skador.
5000 - 7900 kr
(per drive)
Mer information

R1
Mindre NAS hårddiskar med logiska skador.
Kostnaden ligger mellan: 3500 - 6500 kr (per drive)WWW
Kategori R2:  RAID, stora hårddiskar med fysiska skador.
Vänligen ring oss
+46-8-792 22 50


 • I särskilda fall kan Aurora erbjuda en viss extra prisreduktion för studenter under 25år.
 • Studenten ska vara heltidsstuderande vid en CSN ackrediterad institution.

OBS. Tidigare misslyckade återställningsförsök kan få en mycket stor inverkan på kostnad och framgångsgrad.

ALLA ANGIVNA PRISER ÄR ENDAST GENOMSNITTLIGA PRISEXEMPEL.
PRISER INKLUDERAR INTE EV. RESERVDELAR eller NY HÅRDDISK
Är du berättigad en 50% prisreduktion i egenskap av en privatperson?
För att erhålla en 50% prisreduktion på Auroras riktprislista (företagsprislista) krävs följande:

kraschad hårddisk recovery hos Aurora data recovery
 • Uppdragsgivaren är inte registrerad för moms eller har en F-skattesedel. Vare sig beställaren eller fakturamottagaren är företag eller företagare.
 • Föremål för datarekonstruktion, en hårddisk, har varit installerad i en stationär dator eller laptop för lagring av information som används endast för privat bruk (privat data).
 • Hårddisken används inte för lagring av myndighets-, företags- eller kommersiell information (affärsmässig data).

Några exempel på privat data är:
 • Samling av spel, musik, släktforskning eller familjebilder
 • Avtal, ekonomi och dokument av privat karaktär

Några exempel på affärsmässig data är:
 • Företags ekonomi, kommersiella avtal, styrelseprotokoll eller upphandlingar
 • Marknadsföring, reklam och budgetarbete, företagspresentationer
 • Kalkyl och forskning med ett inkomstbringande syfte
 • Affärskorrespondens, löne-, kund-, eller leverantörsdatabaser
 • Vetenskaplig forskning på universitetsnivå betraktar vi inte som privat data, dock kan en viss prisreduktion förekomma

Om ovanstående villkor INTE uppfylls debiteras Auroras tjänster enligt prislistan avsedd för företag och myndigheter.