Search Aurora's site

Search Aurora's site

Villkor och regelverk vid Data Recovery uppdrag has aurora.

Vad är det som gäller kring mitt aurora data recovery uppdrag?
Dessa villkor tillämpas vid all försäljning från Aurora Data Recovery AB, nedan Aurora, till dess kund, nedan kallad kund, om inte annat överenskommet skriftligen i det enskilda fallet. Kundens egna villkor har ingen inverkan på avtalet och kund anses ha godtagit dessa villkor vid beställning från Aurora.Nedanstående villkor måste accepteras av kunden i samband med in-skick av web-baserad beställning eller vid personlig in-leverans av lagringsmedia till våra laboratorier.

Vi utför dataräddningsarbete endast från lagringsmedia där kunden betalar för arbetsinsats enligt prislistan. Kostnadsfri snabb besiktning medan kunder väntar i reception kan förekomma, däremot regelrätt data-recovery arbete debiteras alltid. För garantireparationer hänvisar vi till respektive tillverkarens webbplats.Data Recovery arbete hos Aurora - Villkor

  • Data Recovery arbete inleds endast efter kunden har personligen läst auroras prisexempel och villkor samt har godkänt detta på beställningsblanketten.

  • Programteknisk- eller renrums-undersökning debiteras alltid. Avgifter för returfrakt och skyddsemballage kan tillkomma. Aurora skickar inte fakturor till försäkringsbolag eller tredje person.

  • Kunden ansvarar för att kontaktuppgifter såsom adress, e-post, mobilnummer eller dylikt är rätt angivna. För ej uthämtad vara så tvingas vi debitera fraktkostnad ut till kund samt returfrakt och en expeditionsavgift.

Tony Kvarnstrom, VD och grundare av Aurora Data Recovery AB

  • Retur av återskapade data sker oftast med Postens Företagspaket, MyPac eller Bud företag. Kunden är alltid välkommen att personligen hämta lagringsmedia med återskapade data i vår reception på Brovägen 9, 3tr.

  • Aurora ansvarar inte, under några som helst förhållanden, för hävdad förlust av information vid data återställning.

  • Vi ansvarar ej för tillbehör såsom kabinett, original kartong, plast fodral eller liknande om inte annat är avtalat skriftligen vid inleverans.

  • Priskategori ska ses som en uppskattning och inte som ett löfte. Data Recovery kan i extremfall dras ut av faktorer som står utanför vår kontroll t.ex. brist på reservdelar, extrem luftförorening, sjukdom, force majeure eller liknande.

  • Vi ansvarar inte för skador uppkomna under transporten till oss. Emballera alltid lagringsmedian väl, helst i en kartong med så kallad bubbelplast. Använd ogärna originalkartong då vi återvinna allt inkommande emballage.

  • Aurora ansvarar inte för åberopande av repor, slitage, skada under data recovery arbete. Hårddiskar, mobiltelefoner eller annan media hanteras varsamt i ett säkert system av ESD-skyddade bänkar, renrum, skyddsfilm och liknande enligt tillverkarens egen standard.

  • För inlämnad utrustning ansvaras högst 3 månader vartefter övergiven hårdvara återvinns. Återskapad data returneras alltid till den leveransadress som anges vid beställningen. Avhämtning i reception sker endast mot uppvisande av giltig legitimation samt referens till gällande säkerhets kod.


| Dataräddning | Hårddiskkrasch | Data Recovery | Rädda hårddisk | Rädda data | RAID Data Recovery | NAS Recovery | Hårddiskräddning |
| Reparera trasig hårddisk | Återskapa hårddisk data | Reparera hårddisk | Återställa hårddisk data | Seagate data recovery | Laga hårddisk |