Search Aurora's site

Search Aurora's site

Praktik Marknadsföring Stockholm


Överväg en spännande praktik hos Aurora Data Recovery              


Aurora erbjuder meningsfulla praktikplatser för motiverade studenter


Praktik inom Marknadsföring, Försäljning, PR och Reklam


Aurora tar gärna emot motiverade studenter som brinner för att testa egna idéer inom marknadsföring. Vi söker praktikanter till vår marknadsavdelning i Stockholm. Kunskap i copywriting, layout eller E-marketing är ett stor plus.

Här är några av de många sysslor som kan förekomma under en typisk marknadsförings praktik:
 • Reklam och budskap
 • Internetstrategi och PR
 • Marknadsföring med Google Adwords
 • Direktreklam, resultatmätning
 • Utveckling av vårat varumärke
 • Försäljningsverksamhet
 • E-mail, som ett hjälpmedel i marknadsföring
 • Projektering av reklamkampanj
 • Copyrighting, försäljningsbrev m.m.
Om du tror att praktik inom marknadsföring eller reklam hos Aurora Data Recovery skulle vara av värde för din framtida karriär, vänligen fyll i vårt ansökningsformulär |. Vi kommer att kontakta dig senare för ett eventuellt möte.

Aurora offer Practical training in Sales and Marketing


Aurora would like to welcome motivated students who burn to test their own ideas in marketing. We are looking for interns for our marketing department in Stockholm. Knowledge in copywriting, layout or e-marketing is a big plus.

Here are some of the many activities that may occur during a typical marketing practice:
 • Advertising and announcements
 • Internet strategy and PR
 • Marketing with Google Adwords
 • Direct adverts, result measurement
 • Development of our brand
 • Sales Operations
 • E-mail, as an aid in marketing
 • Design of advertising campaigns
 • Copyrighting, sales letter etc.

If you think that practical training at Aurora would be of value for your future career, then please fill in our application form |. We will get back to you for an eventual meeting.

Aurora can erbjuder studenter en intressant utbildning i webbdesign med bl.a. Google ADwords.

praktik marknadsföring Stockholm


Auroras Praktikavdelning

Praktikplatser Startsida  |   Praktik inom admin  |   Praktik inom marknadsföring  |   Praktik inom webbdesign  |   Praktik inom nätverk  |   Fråga & Svar  |   Praktik Hall of Fame   |   Ris och ros   |   Praktik Ansökan  |   Praktik Application  |